14 C
Larissa

Συνάντηση γνωριμίας της Procredit Bank με τον επιχειρηματικό κόσμο της Λάρισας

Συνάντηση γνωριμίας διοργανώνει η αναπτυξιακή γερμανική Τράπεζα
Procredit Bank με επιχειρηματίες όλων των κλάδων την  Τρίτη 14
Νοεμβρίου  2023 στο Επιμελητήριο της Λάρισας στις 18.00.

O Πρόεδρος της ProCredit Bank κ. Petar Slavov αφού ευχαρίστησε για την
θερμή υποδοχή τόσο τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρη
Γιαννακόπουλο όσο και τον Πρόεδρο του Εμπορικού συλλόγου Λάρισας κ.
Χαράλαμπο Παπαδόπουλο,τόνισε : "Χαιρόμαστε που εκκινούμε την
αλληλογνωριμία της smart bank Procredit Bank με τον επιχειρηματικό
κόσμο της Λάρισας ,με όραμα και φιλοδοξία να συμβάλουμε στην δημιουργία
θέσεων εργασίας  και να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της περιοχής .
Η Procredit Bank υιοθετεί βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με σκοπό την
αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πελατών μας και
προηγμένες υπηρεσίες ,εξισορροπώντας την ψηφιακή με την παραδοσιακή
τραπεζική τακτική .Επίσης προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, με απόλυτα διαφανείς όρους και προϋποθέσεις,
χωρίς «κρυφές» χρεώσεις και προμήθειες.
Παράλληλα με τη δανειοδοτική της δραστηριότητα, θέλουμε η ProCredit Bank
να είναι η «οικογενειακή τράπεζα» για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
ανεξάρτητα από το αν χρειάζονται χρηματοδότηση .
Επιλέγουμε τα στελέχη μας να επισκέπτονται τους πελάτες μας στις
εγκαταστάσεις τους, να συζητούν δια ζώσης τα σχέδια και τις προκλήσεις
ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται Ετσι τις επόμενες 3
ημέρες μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιήσουμε επισκέψεις σε όσες
επιχειρήσεις της Λάρισας , εκδηλώσουν ενδιαφέρον .
Μέχρι σήμερα ,κατέληξε, τα πράσινα δάνεια αποτελούν το 70 % του
συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα .
Είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στη χρηματοδότηση πράσινων έργων για τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος (πράσινα δάνεια, δάνεια ενεργειακής απόδοσης ,
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας κ.Σωτήρης
Γιαννακόπουλος τόνισε : «Στην δύσκολη συγκυρία που περνούν οι
Ελληνικές επιχειρήσεις και δη οι Λαρισινές είναι πολύ σημαντικό ότι έρχεται
μία ξένη τράπεζα στην περιοχή μας και θέλει συνεργασία. Η Λάρισα είναι
κόμβος, στο κέντρο της Ελλάδας , είναι μια δυναμική περιοχή ,έχει μεγάλη
παρέμβαση στην βιομηχανία ,στο εμπόριο και στις υπηρεσίες . Θεωρώ ότι
είναι το καλύτερο timing για να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με
τους παραγωγούς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που αυτή την στιγμή
το 80% είναι αποκλεισμένοι από το Τραπεζικό σύστημα. Ευελπιστώ η
συνάντηση που θα κάνουμε να αποβεί σταθμός για την μελλοντική ανάπτυξη
της Λαρισινής αγοράς.»

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος από την πλευρά του επεσήμανε:
“Ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος πάντα είναι ανοιχτός σε ένα νέο
κύκλο ευκαιριών, για την επόμενη ημέρα του εγχώριου τραπεζικού
συστήματος. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, πιέζονται ασφυκτικά
πανταχόθεν και οποιαδήποτε νέα συνεργασία, ίσως αποτελέσει μία διέξοδο
και ένα νέο έναυσμα για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης
της περιοχής μας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η Λάρισα και γενικότερα η
ελληνική οικονομία, χρειάζεται διαφοροποίηση του τραπεζικού συστήματος
και άνοιγμα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επιχειρηματικότητας,
που μέχρι σήμερα δεν καλύπτεται από το τραπεζικό σύστημα.”
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PROCREDIT BANK

H ProCredit Bank Greece, η «έξυπνη» ψηφιακή τράπεζα παρέχει καινοτόμες
υπηρεσίες και είναι διαθέσιμη 24/7 για να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη, με την
υποστήριξη του έμπειρου προσωπικού της, αλλά και μέσω μίας προηγμένης,
φιλικής στη χρήση, πλατφόρμας e-banking.
Μέλος του γερμανικού ομίλου ProCredit Holding, με έδρα την Φρανκφούρτη,
διαθέτει δυναμική παρουσία σε 10 χώρες της ΝΑ Ευρώπης,
δραστηριοποιείται απο το 2015 στην ελληνική αγορά, αλλάζοντας τα
τραπεζικά δεδομένα.
Δίχως «ψιλά» γράμματα, με διαφάνεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, ποιοτική
εξυπηρέτηση, αλλά και με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας
τεχνολογίας, υλοποιεί με συνέπεια στις αξίες της υπεύθυνης τραπεζικής, το
όραμά της για ένα καλύτερο μέλλον. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας
της ProCredit Bank βρίσκεται η υποστήριξη της μικρομεσαίας

επιχειρηματικότητας, καθώς πιστεύει, ότι η ανάπτυξή της είναι καθοριστική για
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναγκαία συνθήκη για μία συνεχή
μεγέθυνση της οικονομίας, με γνώμονα την κοινωνική συνοχή.
Εξατομικευμένη εξυπηρέτηση
Μέσω της καταρτισμένης ομάδας της στην Ελλάδα, προσφέρει σε ιδιώτες,
επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μία αναβαθμισμένη και
εξατομικευμένη εμπειρία, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατία,
δίνοντας πάντα έμφαση στην κατανόηση των πραγματικών αναγκών του κάθε
πελάτη ξεχωριστά.
Οι υπηρεσίες της είναι ιδανικές τόσο για φυσικά πρόσωπα που θέλουν να
βελτιώσουν τη ζωή τους, όσο και για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να
επενδύουν στον εκσυγχρονισμό του μοντέλου λειτουργίας τους, στο σημερινό
ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι μέσω της διεθνούς της
παρουσίας, η ProCredit Bank διαθέτει την εμπειρία για να στηρίξει σε
επίπεδο συμβουλευτικής τους πελάτες της, προς την κατεύθυνση ανάπτυξης
των δραστηριοτήτων τους με αποτελεσματικό τρόπο και με τη μέγιστη δυνατή
ασφάλεια.

Οι αριθμοί για την Procredit Bank -Holding
Στοιχεία ενεργητικού 8 δις Ευρώ – 45 000 Επιχειρηματικοί πελάτες – 3200
άτομα Προσωπικό και 92% Δανειακό χαρτοφυλάκιο σε ΜμΕ
Δανειακό χαρτοφυλάκιο της ProCredit Bank στην Ελλάδα
Έμφαση σε τομείς που συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας
,μέσο εκταμιευμένο επιχειρηματικό δάνειο 400.000 .ευρώ .Το 2022 , το 99%
του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου αφορούσε δάνεια προς
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Χρηματoδότηση “πράσινων” έργων
Υποστήριξη συνολικά 600 έργων: Ενεργειακές κοινότητες ,ανανεώσιμη
ενέργεια ,εξοπλισμός και μηχανήματα ενεργειακής αποδοτικότητας
Επιχειρηματικά αποτελέσματα της τράπεζας ProCredit
65% των πελατών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 200 εκατομμύρια ευρώ
αφορούν σε εμβάσματα κάθε μήνα & 50% των μεταφορών σε διεθνή
εμβάσματα.

Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την κυρία
Ειρήνη Νικολοπούλου , Υπεύθυνη Επικοινωνίας της τράπεζας
στο irene.nikolopoulou@gmail.com αλλά και στο τηλέφωνο 6944844198

*ProCredit Bank – Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης:
Στέλιου Καζαντζίδη  47, Τ.Κ. 57001,
9o χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης

ΑρχικήΕιδήσειςΛάρισαΣυνάντηση γνωριμίας της Procredit Bank με τον επιχειρηματικό κόσμο της Λάρισας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ