Ανακοίνωση εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, καθώς συνεδρίασε και αποφάσισε την αποχή των μελών του από κάθε δίκη την Τετάρτη 8, την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, αντιτιθέμενο στα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα.

Κατά τις ημέρες της αποχής θα χορηγείται άδεια από την ορισθείσα επιτροπή:

Α. Σε υποθέσεις όπου υφίσταται ζήτημα παραγραφής-προθεσμίας.

Β. Ειδικότερα, για ποινικές υποθέσεις, θα χορηγείται άδεια:

α) Όταν υπάρχουν προσωρινά κρατούμενοι και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης (12μηνο ή 18μηνο)

β) Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α΄ βαθμό και επταετία σε β΄ βαθμό.

Εξαιρούνται επίσης ρητά οι υποθέσεις μικροδιαφορών που έχουν εισαχθεί κατ’ αρθρ.486 επ. ΚΠολΔ (νέο σύστημα) καθώς και η κατάθεση προτάσεων, προσθηκών και υπομνημάτων επί προθεσμία, τα οποία κατατίθενται κανονικά χωρίς να απαιτείται άδεια.